Фінансова звітність 2014

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014р Державне підприємство «Дослідне господарство «Миклашів»
Основні відомості про господарство станом на 01.01.2014р. Державне підприємство «Дослідне господарство «Миклашів»